Vitajte na stránkach firmy THERMONT!

Špecializujeme sa na zateplovanie rodinných a bytových domov, čo je jedným z hlavných predpokladov následného možného využitia obnoviteľných zdrojov energie ako nízkonákladových zdrojov získavania energie.
Spolupracujeme s najsilnejšími výrobcami zateplovacích systémov, čo je zárukou vysokej kvality (Európska technická norma ETAG 004), dlhej životnosti a Vašej celkovej spokojnosti.

Finančné efekty ktoré zateplenie prináša – úspora energie 30 – 50% potvrdzujú výhodnosť investície, čo by malo byť dostatočnou motiváciou pre rozhodnutie širokej verejnosti podstúpiť realizáciu zateplenia.

Prečo by som mal zatepliť?
Čo je to vlastne zateplenie?
Ako to celé prebieha?
Koľko ma to bude stáť?
Odkiaľ zohnať peniaze?
Čo je našou úlohou?

Nechajte si od nás odborne poradiť, pomôžeme Vám vybrať najvhodnejšie riešenie zníženia teplotných únikov aplikáciou vhodného zateplovacieho systému, zohľadňujúcou pokiaľ možno všetky aspekty Vášho objektu (miesto, technický stav, prírodné vplyvy, vek či zloženie materiálu obvodového plášťa).


Naše referencie: