Zateplovanie RD (rodinných domov)

Otázka zatepľovania rodinných domov, čiže ich dotatočná tepelná izolácia je práve v čase výrazného zvyšovania cien energie a palív veľmi aktuálna. Výška investície a hlavne návratnosť takejto stavebnej rekonštrukcie úzko suvisí s výberom vhodného zateplovacieho systému a realizačnej firmy. Obvodové plášte starších domov sa vyznačujú slabými tepelnoizolačnými parametrami, čo znamená ich vyššiu energetickú náročnosť a vyššie náklady na vykurovanie. Zateplením sa okolo domu vytvorí ochranná vrstva čím sa maximálne eliminujú tepelné mosty. Týmto sa výrazne znížia tepelné úniky, čo sa prejaví nielen v znížení nákladov na vykurovanie, ale aj v zlepšení vnútornej klímy v zime i v lete. Okrem iného sa výrazným spôsobom predĺži životnosť objektu, zlepší jeho architektonický vzhľad a tým i celkové zhodnotenie majetku ktorý daná nehnuteľnosť predstavuje. Energetická úspornosť sa stane jedným z rozhodujúcich kritérií pre stanovenie hodnoty budov.

Od 1.januára 2008 je v platnosti smernica ktorá hovorí o energetickej hospodárnosti budov a potrebe vypracovať energetický audit pre každú budovu, výsledkom ktorého bude tzv. „Energetický certifikát budovy“. Na základe spotreby energie sú budovy zaraďované do tried A (A++, A+), B, C, D, E, F, G. Energetický štítok je povinný pre všetky budovy, alebo ich časti, ktoré sú po tomto dátume kolaudované, plánujú sa predávať, či prenajímať. Energetický preukaz a štítok budú slúžiť na jednoduché, prehľadné a pochopiteľné hodnotenie budovy z hľadiska jej energetických potrieb.

Zateplenie však treba chápať komplexne, čiže najväčšie efekty sa dosiahnu vtedy ak najskôr vymeníme okná, zateplíme obvodový plášť budovy, zateplíme strechu a následne vyregulujeme kúrenie. Vychádzame tu zo štatistík ktoré hovoria o nasledovných únikoch tepla:
• 40% oknami
• 35% zle izolovanými stenami
• 20% strechou
• 5% stropom suterénu

Tieto hodnoty sú podľa nás relatívne, pretože závisia vždy od materiálovej skladby domu. Inak povedané, to čo platí pre štandartný dom s ročnou spotrebou tepla 150 kWh/m2 v žiadnom prípade neplatí pre nízkoenergetický, či dokonca pasívny dom s ročnou spotrebou 10-50 kWh/m2.

Úspory energie podľa spoločnosti BAUMIT


Naše referencie: