Mýty a povery o zatepľovaní.

Už tradične sa s príchodom teplejšieho jarného počasia stále viac ľudí zaujíma o možnosti zateplenia svojho rodinného či bytového domu. Okrem toho, že to je momentálne trendová vec, sú dôvody hlavne racionálne.
Napriek tomu sa (možno na základe zlých vlastných skúseností) v praxi stretávame s názormi ktoré, aj keď majú z určitého pohľadu racionálny základ, stoja na polopravdách a preto sú nebezpečné. Ing. Jiří Šála, CSc. zozbieral a zodpovedal najčastejšie sa vyskytujúce otázky, tzv. „povery“ o zateplovaní. Niektoré z nich uvádzame nižšie.

1. povera: Zateplením domu sa zvyšuje riziko kondenzácie vodnej pary a vzniku plesní
Pri vonkajšom zateplení je skutočnosť práve opačná: zateplenie výrazne zníži, alebo úplne odstráni kondenzáciu vodnej pary vo vnútry konštrukcie. Vnútorná teplota stien sa zvýši, vzďaľuje sa od teploty rosného bodu čo bráni aj vzniku plesní. Okrem toho má zateplovací systém niekoľkonásobne vyššiu schopnosť prepúšťať vodnú paru ako samotné murivo.

2. povera: Zateplením sa obvodová konštrukcia príliš uzavrie a nedýcha
Toto by mohlo platiť o vnútornom zateplení, o vonkajšom kontaktnom zateplení však určite nie. Vnútorné vrstvy konštrukcie naďalej reagujú na zmeny vlhkosti vnútorného vzduchu – konštrukcia dýcha.

3. povera: Dokonalé utesnenie okien je najlacnejší a najúčinnejší spôsob šetrenia energií
Slovo „dokonale“ je relatívny pojem. Akonáhle dokonale utesníme okná, zamedzíme síce úniku tepla von, ale zároveň aj vetraniu potrebnému pre naše zdravie a bezpečnú funkciu konštrukcií. Pokles výmeny vzduchu v obytnej miestnosti pod polovicu jeho objemu za hodinu môže nadmerne zvýšiť koncentráciu škodlivýn v bytoch (alergie, plesne, hniloba, ..) Dokonale utesniť všetky špáry môžeme len vtedy, pokiaľ zabezpečíme požadovanú výmenu vzduchu iným spôsobom.

4. povera: Penový polystyrén v konštrukciách po čase "mizne"
Povera vznikla ešte v začiatkoch užívania tohto izolačného materiálu v dôsledku prehreškov voči jeho úžitkovým vlastnostiam. Penový polystyrén totiž neodoláva teplotám trvale sa pohybujúcim nad 70 C ani pôsobením organických rozpúšťadiel. Pokiaľ však dodržiavame všetky predpísané zásady, je jeho trvanlivosť zrovnateľná s ostatnými stavebnými materiálmi.

5. povera: Najlacnejšie zateplenie získame kombináciou najlacnejších súčastí rôznych zatepľovacích systémov
Každý zateplovací systém má vyvíjané a odskúšané optimálne spolupôsobenie všetkých zložiek. Určitý spôsob náhrady preto nemá odskúšané a ani garantované vlastnosti. Najrizikovejšia býva trvanlivosť takto zostavených "systémov" a ich stálofarebnosť. Relatívne nízka investícia "zaplatená" veľmi krátkou trvanlivosťou určite nie je najlacnejším riešením.

6. povera: Zatepľovanie obvodových stien je zbytočné, pretože oknami uniká ďaleko viac tepla. Lepšie je vymeniť okná za izolačne výhodnejšie
Tento názor je nepresný, aj keď má správny základ. Oknami skutočne uniká viac tepelnej energie – z pohľadu čisto energetického. Iný je už pohľad ekonomicko-energetický, vlastný väčšine investorov, ktorí sledujú návratnosť vložených finančných prostriedkov alebo investičný náklad na ušetrenú jednotku energie (obvykle na 1 GJ/rok). Z tohto investorského pohľadu je výmena okien obvykle až na jednom z posledných miest.

7. povera: Zatepľovacie úpravy stavby majú dlhšiu návratnosť ako zásahy do technologického vybavenia objektu, preto je výhodnejšie vykonávať (a z hľadiska štátu podporovať) zmeny spôsobu vykurovania
Jedná sa znova o čiastočne pravdivé tvrdenie, ktoré má však nesprávny záverečný úsudok. Pretože úpravy stavieb majú až na výnimky naozaj dlhšiu návratnosť vložených investícií, je ekonomicky i prevádzkovo výhodné prevádzať ich vždy v prvej etape zásahov vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti objektu. Dôvodom je úspora investícií pri následne menších dimenziách zdrojov a vykurovacej sústavy a úspora pri ich prevádzke. Naviac domy s nízkou energetickou náročnosťou sú základným predpokladom využitia všetkých typov netradičných , obnoviteľných zdrojov energie. Z hľadiska štátu by teda mali byť plošne po splnení určitých kritérií podporované viacmenej energeticky úsporné stavebné úpravy, ktoré bývajú s ohľadom na dlhšiu návratnosť vložených investícií pre bežného investora ťažšie dostupné. Tento spôsob je už dnes využívaný vo väčšine krajín Európskej Únie.

Štefan Kubíček

Naše referencie: