Ako to celé prebieha ?

Na uskutočnenie zateplenia je najskôr potrebné uskutočniť obhliadku budovy, zistiť stav obvodového plášťa, stavebnej konštrukcie, prípadne vykonať jej diagnostikáciu.

Na základe pomerania obvodového plášťa (plochy zateplenia) sa pripraví konkrétna cenová ponuka ktorej súčasťou je i už spomínaný tepelno-technický prepočet. Tento je z hľadiska použitia správnych zateplovacích materiálov a úspešnej realizácie veľmi dôležitý. Mal by to byť prvotný krok pre tých čo sa zatepliť už rozhodli ako aj pre tých čo nad tým ešte len uvažujú. Pre vypracovanie sú nevyhnutné tieto údaje: materiálová skladba obvodového plášťa budovy spolu s hrúbkou jednotlivých vrstiev miesto kde sa objekt nachádza charakteristika stavby – novostavba, alebo rekonštrukcia (dôležité pre návrh hodnoty tepelného odporu R)

Na základe týchto údajov dokážeme zákazníkovy vďaka špeciálnemu programu navrhnúť optimálny spôsob zateplenia a určiť minimálnu potrebnú hrúbku tepelnej izolácie. Navrhnutú konštrukciu dávame na posudok i z hľadiska difúzie a kondenzácie vodných pár, kde sa získané hodnoty porovnávajú s normovými požiadavkami. Z týchto hodnôt sa dá vypočítať orientačná doba návratnosti investície. Všeobecne sa doba návratnosti starších budov v závislosti od tepelnotechnických parametrov pôvodného muriva pohybuje v rozmedzí od 6 do 15 rokov.

Čiže všeobecne sa dá povedať že kto zateplí, ten určite ušetrí. Dôležitá pri tomto je však voľba správneho realizátora. A to z dôvodu čisto kvalitatívneho pretože investícia do zatepľovania je pri dodržaní všetkých technologických postupov investíciou ktorá z časového hľadiska prežije dobu návratnosti investície niekoľko krát. Toto je však možné len pri dodržaní všetkých stanovených kvalitatívnych postupov a kritérií. Nehovoriac už vôbec o tom že zateplenie má i svoje ostatné už spomínané prednosti (teplotná pohoda, v zime teplo, v lete chladno, zdravotné hľadisko, životnosť objektu, architektonický vzhľad, atď...).

Naše referencie: