Koľko ma to bude stáť ?

Určenie konečnej sumy potrebnej na realizáciu zateplenia je v úzkom spojení s použitým typom zateplovacieho systému *, hrúbkou tepelnej izolácie **, typom zatepľovaného objektu a so správnym výberom realizačnej partie. Vypočítanú (tepelno-technickým výpočtom) hrúbku izolácie odporúčame dodržať pretože len to nám dáva záruku úspor pri vykurovaní a tým rýchlej návratnosti investície. Mylná ale bohužiaľ v praxi často používaná je predstava že na zateplenie vždy stačí izolátor (polystyrén, minerálna vata) cca 5 cm a je chalupa zateplená. Môže, ale aj nemusí to byť pravda. V podstate rozhodujúci tu je materiál z ktorého je stavba postavená, pretože hodnoty tepelného odporu tohto sa môžu rapídne odlišovať.

Tak napríklad: obvodová stena z plnej pálenej tehly hrúbky 45 cm, laikmi vzhľadom na svoju masívnosť často mylne považovaná za murivo s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, má tepelný odpor cca. 0,61 m2.K/W a pre dosiahnutie normou odporúčaných požiadaviek na tepelný odpor R=3,0 m2.K/W je potrebné murivo dodatočne zatepliť (min. hrúbka tepelnej izolácie v tomto prípade je 10 cm izolantu Baumit EPS-F, resp. Baumit Open). Pri uvažovanej, presne stanovenej cene za dodané teplo sa dá presne vypočítať úspora energie na jeden m2 obvodového plášťa a tak i celková návratnosť tejto investície.


* zateplovací systém sa odporúča vybrať taký, aby spĺňal Európsku technickú normu ETAG 004 s predpokladanou minimálnou životnosťou 25 rokov (záruka investície)
** hrúbka tepelnej izolácie by mala byť výsledkom tepelno-technického výpočtu na základe ktorého môžeme dosiahnuť normovú hodnotu.

Naše referencie: