Dotácie na kolektory a kotle na biomasu

„Potrebnú energiu lacno získať a túto čo najlepšie využiť.“
Toto je alfou a omegou všetkých debát o energetickej úspornosti domov, s ktorou úzko súvisí aj v minulosti spomínané dodatočné zateplenie budov.

Najlacnejší spôsob ako získať potrebnú energiu je možnosť získať ju z prírodných zdrojov. (v praxi sa stretávame s názvom obnoviteľné zdroje energie – OZE)
Najstarším známym prírodným zdrojom energie na zemi je práve slnečná energia. Jej využitie je v ostatných susedných štátoch európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Česká republika, ...) bežnou a dlhodobo zaužívanou záležitosťou.

Slovensko konečne po prvý krát v histórii tiež začína podporovať využitie prírodných zdrojov. Podľa ministerstva hospodárstva SR je potenciál slnečnej energie na Slovensku najväčší zo všetkých obnoviteľných zdrojov. Mať na streche slnečný kolektor, ktorý „zadarmo“ vyrába teplú vodu, prípadne dokuruje dom je snom viacerých. Priblížiť sen realite majú za úlohu práve štátne dotácie. To zn. domácnosti budú môcť čerpať od štátu peniaze pri kúpe slnečných kolektorov. Na Slovensku je schválená podpora využívania slnečnej energie vo forme nenávratných dotácií vo výške 3000 Sk na štvorcový meter plochy slnečného kolektora. Podpora platí pre max 8 m2 kolektorovej plochy, to zn. 24 tis. Sk. Pre plochu väčšiu ako 8 m2 sa dá získať ešte 1500 Sk na každý ďaľší m2.
Kolektory môžu totiž ušetriť na výdavkoch za ohrev vody až tisíce korún ročne. Tieto dotácie sú na Slovensku úplnou novinkou.
Podľa odborníkov je potenciál slnečnej energie v našich klimatických podmienkach obrovský, pre zaujímavosť intenzita slnečného žiarenia predstavuje asi 1100 kWh /m2 rok. Táto hodnota až 5x prevyšuje energetickú spotrebu obyčajného domu.
Úlohou kolektorov je pohlcovať slnečné žiarenie a premieňať ho na teplo. Solárne systémy sú najefektívnejšie v oblasti teplôt do 100 st.C, čo ich predurčuje na prípravu teplej užitkovej vody. V prípade využívania aj na podporu vykurovania je potrebná kombinácia s iným zdrojom, pričom najlepšie sa uplatnia najmä pri nízkoteplotných systémoch vykurovania napr. podlahové, či stenové, prípadne ohrev bazénov. Iný zdroj tepla je nevyhnutný aj z hľadiska toho, že kolektory nedokážu pokryť celoročnú spotrebu tepla v dome. Slnečné kolektory sa dajú využiť prakticky všade tam, kde sa vyžaduje teplo. Ohrievanie vody slnečnými kolektormi môže výrazne znížiť náklady za teplo a to často až o 70%.
Návratnosť investície sa počíta v každom konkrétnom prípade z dosiahnutých úspor pomocou solárneho systému v porovnaní s klasickým spôsobom prípravy teplej vody. Vo všeobecnosti sa návratnosť pri zmene z elektrického ohrevu na solárny v rodinnom dome pre jednu domácnosť pohybuje od 8 – 10 rokov, pričom overená životnosť kvalitných solárnych kolektorov je až 30 rokov.

Sprchovanie, kúpanie a vykurovanie sú zabezpečené po celé desaťročia takmer bezplatne.
Využívanie energie slnka nezaťažuje budúce generácie a nemá žiadne negatívne ekologické vplyvy počas celej doby životnosti. Solárne zariadenia sú dnes technicky vyzreté a milionkrát osvedčené.
Užívateľ naviac získa istotu konštantnej ceny tepla počas celej doby životnosti, čo dnes, pri neustále rastúcich cenách energii nemôže zaručiť nikto.
Pomocou slnečných kolektorov si môže pripravovať teplú vodu každý sám a stať sa tak nezávislým na dodávkach a najmä cenách teplarenských spoločností.

Naše referencie: