“Činžiaky“ dostanú na zateplenie až 20 % finančných prostriedkov zadarmo.

Dlho očakávaná dotácia na zateplenie zo strany Európskej Únie sa stala konečne realitou. Domácnosti dostanú zdarma až pätinu z ceny zateplenia bytovky, či výmeny okien. Peniaze ušetria vďaka zvýhodneným úverom, ktoré v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj začala tento rok poskytovať štvorica bánk Dexia banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB. Dotované úvery sú momentálne v oblasti financovania zateplovania najvýhodnejšie na trhu. Lacnejšie možno panelák zatepľovať len ak má popraskané steny, čo dáva nárok na nenávratnú štátnu dotáciu.

Napr: Pri trojmiliónovom zvýhodnenom 15-ročnom úvere na zateplenie šesťposchodovej bytovky predstavuje grant 600-tisíc korún. Bytovka tak bude banke splácať namiesto 26-tisíc korún, ktoré by mesačne hradila pri bežnom úvere, každý mesiac o päťtisíc korún menej. Európska banka ako aj samotné bytové spoločenstvá predpokladajú, že po úveroch “sa zapráši” a vyčlenené prostriedky na úvery sa minú ešte v priebehu tohto roka.

Na zvýhodnené úvery má štvorica bánk zatiaľ k dospozícii 75 miliónov eur, čo je v prepočte asi 2,5 miliardy korún. Z toho na dotácie z peňazí EÚ je vyčlenených pol miliardy korún. Úver sa ľuďom zníži o pätinu, ak sa úpravou panelákov dosiahne úspora energií aspoň o 15 percent. O dotáciu sa môžu uchádzať aj firmy, ktoré chcú vybudovať malú vodnú alebo veternú elektráreň či slnečné kolektory. Medzi uchádzačov o úver zatiaľ európska banka nezaradila rodinné domy, aj keď túto možnosť zvažovala. Rodinné domy však zateplením ušetria menej energie ako paneláky. Rozšírenie okruhu žiadateľov je však v budúcnosti možné. Zmluvy o úveroch podpísala európska banka so štvoricou slovenských bánk koncom minulého roka. Predtým sa európska banka na projekte dohodla s ministerstvom hospodárstva.

Dôležité je najskôr sa dohodnúť v rámci spoločenstva bytov a následne podať žiadosť v banke. Spoločenstvo získa peniaze vo výške pätiny úveru až po skončení projektu. Podmienkou však je, že energetický expert uzná, že sa úpravami dosiahli potrebné úspory energií, minimálne o 15 %, čo by nemal byť problém, pretože po komplexnom zateplení paneláku sa úspory na energiách pohybujú okolo 40 %. Peniaze z grantu pripísané do fondu opráv môžu obyvatelia paneláka využiť hneď na splatenie časti úveru, čím si buď znížia mesačné splátky o tisíce korún, alebo skrátia lehotu splácania. Alebo môžu grant využiť na financovanie ďalších opráv v panelovom dome.Mesačné úhrady na pôžičku vo výške troch miliónov korún môžu pri splatnosti na 20 rokov klesnúť aj pod 20-tisíc na celý panelák. Za úver sa ručí napríklad záložným právom na peniaze vo fonde opráv či zmenkou, ktorú vystaví spoločenstvo vlastníkov bytov či bytové družstvo. Konzultačná firma Enviros, ktorú si európska banka vybrala za technického poradcu pri posudzovaní projektov, potvrdila, že o úvery sa zatiaľ zaujímajú práve spoločenstvá bytov.
Staviteľ obnoviteľného zdroja energie môže v banke získať maximálny zvýhodnený úver vo výške do 66 miliónov korún, pričom grant môže dosiahnuť až 15 percent z tejto sumy. Úľava pre priemyselný podnik, ktorý chce napríklad vymeniť starý kotol, je stanovená na 7,5 percenta. Bytový dom môže čerpať úver do ôsmich miliónov korún, pričom po priznaní grantu sa suma splácaného úveru zníži až o pätinu. Zvýhodnené úvery sú počtom možných záujemcov prvé svojho druhu, aj keď za podporou sú peniaze z EÚ.

Záujemcom o zateplenie panelákov sa tak otvorila doteraz neexistutúca možnosť získať nenávratné peniaze od EU, ako možnosť skvalitnenia si vlastného bývania ale hlavne dosiahnutia úspor na energiách. Pre tých čo o tom uvažujú by bolo skutočne hriechom neinformovať sa o možnosti v jednej zo štyroch bánk: VUB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Dexia banka.

Zdroje info: denník Pravda

Naše referencie: