Prečo by som mal zatepliť ?

Faktorov pre zateplenie je hneď niekoľko. Jedným z najhlavnejších je práve ekonomické hľadisko, nemenej dôležité a na život človeko nepriamo pôsobiace sú však aj ostatné hľadiská zatepľovania.

Ekonomické hľadisko
Úspora energie o 30 – 50% a tým celkové zníženie výdavkov na bývanie rast hodnoty nehnuteľnosti (zákon o nutnej energetickej certifikácii od r. 2008)

Ekologický prínos
Znížením spotreby energií na kúrenie sa zníži aj emisia škodlivých látok CO2.

Iné hľadiská
Okrem výrazného zníženia spotreby energie na vykurovanie sa taktiež posunie bod mrazu z muriva smerom von do izolačnej vrstvy. Týmto sa zabráni poruchám muriva spôsobeným mrazom a stavebno-fyzikálne vlastnosti obvodového muriva sa podstatne zlepšia zamedzí sa korózii vnútorných výstužných materiálov (špeciálne u panelákov) v stykoch a zníži sa vplyv teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie vytvoria sa podmienky tzv. tepelnej pohody v obývaných priestoroch aj v lete pri vysokých teplotách zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, obmedzenie výskytu plesní zateplením objektu sa ďalej vytvoria ideálne podmienky na predĺženie životnosti budov, eliminuje sa prípadné zatekanie objektu, výrazne lepšia akumulácia muriva, nižšsie nároky na kapacitu vykurovacieho zariadenia akustické vlastnosti a v neposlednom rade zlepšenie architektonického vzhľadu objektu

Všetky tieto faktory potvrdzujú výhodnosť investície, čo by malo byť dostatočnou motiváciou pre rozhodnutie majiteľov domov a bytov podstúpiť realizáciu zateplenia.

Naše referencie: