Financovanie zateplenia

Firma THERMONT robí poradenstvo aj v oblasti prefinancovania zateplenia. Dôležité je zvoliť si správnu kombináciu možností ktoré máme dnes k dispozícii. Z tých najvýznamnejších sme pre Vás vybrali napr.:

NOVNKA!... podpora zateplenia panelákov z Európskej Únie...čítajte viac
Domácnosti dostanú zdarma až pätinu z ceny zateplenia bytovky, či výmeny okien. Peniaze ušetria vďaka zvýhodneným úverom, ktoré v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj začala tento rok poskytovať štvorica bánk Dexia banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB. Dotované úvery sú momentálne v oblasti financovania zateplovania najvýhodnejšie na trhu. Lacnejšie možno panelák zatepľovať len ak má popraskané steny, čo dáva nárok na nenávratnú štátnu dotáciu. Na zvýhodnené úvery má štvorica bánk zatiaľ k dospozícii 75 miliónov eur, čo je v prepočte asi 2,5 miliardy korún. Z toho na dotácie z peňazí EÚ je vyčlenených pol miliardy korún. Úver sa ľuďom zníži o pätinu, ak sa úpravou panelákov dosiahne úspora energií aspoň o 15 percent.

dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR MVRR SR
Cieľom je vytvoriť podmienky na spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov postavených najmä panelovou technológiou, ktoré nezavinili užívatelia bytov, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. Existuje 12 systémových porúch, dotáciu možno poskytnúť do výšky 50% oprávnených nákladov, najviac však vo výške 500 Sk na štvorcový meter podlahovej plochy.
Pre viac info Dotácia Ministerstva výstavby

pôžička od Štátneho fondo rozvoja bývania ŠFRB
Využitie na rodinné domy postavené pred r. 1998 pre ľudí s prijmom do 3,5 násobku životného minima aj na bytovky v prospech bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. Pôžička môže byť do 80 % nákladov prestavby, na 20 rokov splácania iba s 1% úrokom.
Pre viac info Štátny fond rozvoja bývania SR

Stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa Wustenrot ČSOB Stavebná sporiteľňa
Stavebné sporenie možno využiť na 100-percentné financovanie opráv alebo na preukázanie vlastných zdrojov k štátnej dotácii. Úroky sa pohybujú pri medziúveroch aj pod piatimi percentami, na začiatok musia vlastníci zložiť v sporiteľni nejakú vstupnú sumu, spravidla 10 % z výšky úveru. Po dlhšom sporení možno získať už aj riadny stavebný úver, kde sa úroky pohybujú od 3 do 5 %. Sporiteľne dávajú pôžičku bez skúmania bonity bytového domu. Požičať si takto možno aj na 18 rokov.

Úvery od komerčných bánk
Banky požičajú aj 100 % prostriedkov potrebných na zateplenie a to približne za úrok podobný hypotékam. Výška úroku sa pohybuje od 5 % nahor. Je možné ručiť vlastným majetkom, alebo zárukou od štátnej záručnej rozvojovej banky. Tá sa poskytuje však len pre úvery, kde suma na byt neprekročí 300tisíc Sk. Maximálna dĺžka splácania je 15 rokov.

- ČSOB - Úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov a Program obnova bytových domov ČSOB
- Istrobanka - program v spolupráci so spoločnosťou BAUMIT „Obnova Plus“ Istrobanka
- VÚB - Investičný úver pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, VUB
- Unibanka – hypotekárne úvery Unibanka
- HVB Bank Slovakia – financovanie spoločenstiev vlastníkov bytov HVB
- Slovenská záručná a rozvojová banka – poskytuje bankové záruky za úvery SZRB
- Tatra banka – financovanie obnovy bytového fondu TatrabankaNaše referencie: