Čo je našou úlohou ?

Hlavnou úlohou firmy THERMONT je zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia objektov pri súčasnom využívaní obnoviteľných zdrojov energie ako nízkonákladového zdroja energie čo má ďalekosiahle pozitívne dôsledky na zlepšovanie životného prostredia, využívanie domácich energetických zdrojov a znižovanie energetickej závislosti Slovenska od dovozu neobnoviteľných fosílnych palív.

V neposlednej miere sa snažíme zlepšiť fyzický stav rodinných ako aj bytových domov a zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce daným požiadavkám, kladeným na súčasné stavebné konštrukcie:

• zníženie energetickej náročnosti – úspora výdavkov na vykurovanie
• postupné zlepšovanie životného prostredia
• odstránenie vlhnutia vnútorných stien – plesne
• priaznivé ovplyvňovanie zdravotného stavu obyvateľstva
• zvýšenie tepelnej zotrvačnosti a spomalenie chladnutia miestností
• zlepšenie tepelnej pohody
• zníženie prehrievania v letnom období
• odstránenie zatekania obvodových stien
• zlepšenie akustických vlastností a architektonického vzhľadu
čo zvyšuje celkovú hodnotu nehnuteľnosti

Sme certifikovaným realizátorom systémov:
BAUMIT, JUB KASTACO, STOMIX

Zamestnanci firmy majú dlhodobé skúsenosti so zatepľovacími systémami, sadrokartónmi a všetky prevádzané práce sú vykonávané pod stálou kontrolou riadiaceho pracovníka.

Naše referencie: